Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Công - Phước Sơn - Quảng Nam
 
  • Site
  • Web
Tìm

Tên Video
* Khi mùa ươi bay

DỰ BÁO THỜI TIẾT
Phước Sơn

Chi tiêt tin
Báo cáo việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 27/10/2017 .Lượt xem: 166 lượt.

Cụ thể, các Trung tâm báo cáo việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 (gồm 4 Dự án: Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS;Giám sát dịch HIV/AIPS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; Hỗ trợ điều trị HIY/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Tăng cưòng năng lực các Trung tâm phòng, chổng HIV/AIDS); tình hình giải ngân kinh phí các dự án thuộc Chương trình. Đồng thời, đề xuất giải pháp cần thiết trong giai đoạn 2016-2020 để duy trì kết quả của Chương trình.


Báo cáo gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 30/7/2016 để tổng hợp theo quy định.

game3k

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Loại ma túy khiến tâm thần phân liệt suốt đời
Vì sao nghiện là một bệnh mãn tính của não bộ?
Ngăn chặn vận chuyển ma túy có vũ trang trên khu vực biên giới