Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Công - Phước Sơn - Quảng Nam
 
  • Site
  • Web
Tìm

Tên Video
* Khi mùa ươi bay

DỰ BÁO THỜI TIẾT
Phước Sơn

Danh bạ
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
1 Hồ Văn Mác
Chủ tịch
Uỷ ban Nhân dân xã Phước Công
0971358416
02356287789

machv@quangnam.gov.vn
2 Hồ Văn Hành
Phó Chủ tịch
Uỷ ban Nhân dân xã Phước Công
0365309402
02356287789

hanhhv@quangnam.gov.vn
3 Hồ Văn Mết
Công chức VHXH (VHTT)
Uỷ ban Nhân dân xã Phước Công
0377538405


methv@quangnam.gov.vn